اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه » آرشیو اخبار

نومبر 2015

بازنشستگی کارمند ثبت احوال شهرستان قزوین

حسن ملکی کارمند اداره ثبت احوال شهرستان قزوین بازنشسته شد 

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

لینکهای مهم