اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

برگزاری جلسه پوشش وقایع حیاتی در شهرستان

روز سه شنبه جلسه پوشش وقایع در فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

لینکهای مهم